Generalforsamling 2023

20. marts 2023 kl. 19

Sydjysk Kunstforening inviterer til generalforsamling

Galleri 46 | Fredensgade 46 | 6670 Holsted

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  – Peter Kjær er villig til at påtage sig opgaven.
 2. Valg af referent
  – Merete er villig til at påtage sig opgaven.
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  – Elsebeth og Torben ønsker ikke genvalg. Jørgen ønsker ikke at fortsætte som formand, så der skal findes en formand. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer men gerne 5 medlemmer. Dette vil kræve konkret praktisk støtte fra et ”støtteudvalg” for at kunne fortsætte foreningen arbejde.
 6. Valg af suppleanter
  – Philip ønsker ikke genvalg
 7. Valg af revisor og suppleant
  – Marianne Kjær vil gerne fortsætte som revisor og Kirsten Burmeister vil gerne fortsætte som suppleant.
 8. Godkendelse af næste års kontingent
 9. Forslag om at foreningens medlemmer får 10% rabat ved køb af kunstværker på udstillinger eller ved køb af foreningens kunstværker.
 10. Målsætning for næste års aktiviteter
  1. Der nedsættes et ”støtteudvalg” bestående af flest mulige medlemmer
  a) Vagt ved udstillinger – meget gerne så man er 2 om en eftermiddag. Man mødes på halvvejen om en kop kaffe
  b) Rengøring og ophængning af værker til udstillinger
  c) Modtagelse af værker og hjælp ved den censurerede udstilling
  d) Deltagelse i sommer- og julehygge med bestyrelsen
  e) Andet
  2. Afklaring af foreningens fremtid hvis og når Fredensgade 46 ikke længere kan anvendes
  3. Andet
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt
 13. Bortlodning af indkøbte kunstværker

Galleri 46
Fredensgade 46
6670 Holsted

Galleri 46, beliggende Fredensgade 46, 6670 Holsted, er oprettet på den tidligere Tirslund Skole i år 2000. Galleriet omfatter i alt et samlet udstillingsareal på ca. 170 kvadratmeter – inklusiv en forgang samt to rum på 1. sal. De to primære udstillingsrum i stueplan udgør tilsammen 100 kvadratmeter med gode lysforhold.